Skip to the content

Gødning

Gødning er et stof, som man kan give til planter - en slags næring, som får planterne til at vokser hurtigere og bedre. Du kan bruge kunstgødning eller naturlig gødning.

Kunstgødning er gødning, som er lavet på en fabrik af en masse forskellige kemiske stoffer. 

Naturlig gødning kan være organisk materiale (gamle planter), som er blevet til ny næringsrig jord el. husdyrmøg fra høns el. gylle fra køer el. grise.