Skip to the content

Råstof

Råstoffer kommer fra naturen og dyreriget. Man taler om fire forskellige råstoffer: 

  1. Mineraler, som fx jernmalm, ler, salt eller uran.
  2. Fossile brændstoffer, som fx råolie eller naturgas. 
  3. Planter, som fx korn, bomuld, træ, sukkerrør osv. 
  4. Dyr, som fx køer og fisk.

Ikke alle råstoffer er fornybare råstoffer. Det vil sige, at de enten ikke kan dannes igen, el. at de er mange milioner af år om at blive dannet igen. Det kunne fx være råolie. 

Det er derfor en god idé at genanvende mange af de ting, som bliver lavet af råstoffer.