Skip to the content

Forbrænding

En forbrænding el. et forbrændings-anlæg er en fabrik, hvor de brænder restaffald af. Restaffald er affald, som ikke kan sorteres i flere mindre dele og genanvendes. Fx nogle materialer af glas eller plastik.

Når man brænder disse forskellige ting af, bliver der blandt andet dannet varme, som man kan bruge til fjernvarme eller elektricitet.

Der er også en del af restaffaldet, som man ikke kan/må brænde af. Det kommer i deponi. Det er et sted, hvor man opbevarer affald, som man ikke kan brænde el. genanvende. I Danmark er det ca. 6% af affaldet, som bliver lagt på deponi.