Skip to the content

Vi laver meget affald

ProfessorSkraldAffaldAffaldNr1.jpg

Affald - hvad betyder det? 

Når vi smider ting ud, bliver de til affald.

Det meste em-bal-la-ge bliver til affald. For eksempel smider vi posen ud, når vi har spist æblerne.

Andre ord for affald er skrald eller skrot.

ProfessorSkraldAffaldAffaldNr3.jpg

“I har lige lært, at em-bal-la-ge er smart,” siger Professor Skrald. Hun giver de to skrot-robotter et kram.

“Hør her! Mad kan holde sig længere, når den er pakket ind. Men når maden er blevet for gammel eller em-bal-lag-en er blevet brugt, smider vi det i skraldespanden. Hvad sker der så?” spørger Professor Skrald.

Æske og Stella ved det ikke.

ProfessorSkraldAffaldAffaldNr2.jpg

“Skraldebilen kører det meste af affaldet til et anlæg, hvor affaldet bliver brændt. Anlægget kalder vi for et for en for-brænd-ing. 

På en for-brænd-ing har de meget store ovne. Hundrede gange større end en ovn i et hus.

Når affaldet brænder, bliver ovnen meget varm. Varmen kan vi bruge i vores huse til lys og varme,” siger Professor Skrald.

“Det er jo magi! Affald bliver til lys!” siger Stella. “Ja,” svarer Professor Skrald, “men det er ikke så godt, at vi brænder så meget affald af. Vi må blive lidt bedre til at bruge affaldet igen.”

ProfessorSkraldAffaldAffaldBack.jpg
Affald
Skralde-bilen kører til en for-brænd-ing.
Affaldet bliver brændt af i en stor ovn.
Varmen fra ovnen bliver til varme eller til strøm i dit hus. 

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Se, hvad der sker, når vi smider emballage ud, og det bliver til affald.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

NO LICENSE

Materiale til dig, som lærer eller forældre:

Samtaleidéer:

  • Hvilken slags affald kan I se på siden?
  • Hvad sker der med affaldet?
  • Ved I, hvilken dag der bliver tømt affald hjemme hos jer?
  • Hvad ville der egentlig ske, hvis skraldebilerne ikke hentede alt vores affald?

Aktiviteter:

  • Gå en tur. Hvor kommer klassens skrald hen?

Opgaveark: 

  • 12: Fokusord: affald
  • 13: Hvornår er noget affald?