Skip to the content

Skralde-bilerne kommer! 

ProfessorSkraldAffaldSkraldebilerneNr1.jpg

Skralde-spandene bliver hurtigt fulde. Så kommer skralde-bilerne. De henter alt affald.

Det er nemt for Professor Skrald på den måde.

Skralde-bilerne ved nemlig lige præcis, hvor de skal køre alt affaldet hen.

ProfessorSkraldAffaldSkraldebilerneNr2.jpg (1)

Glas, plastik, metal, papir, pap, glas, metal og mad fra køkkenet bliver genbrugt på fabrikker.

Resten bliver til varme og strøm på for-brænd-ingen.

Der er et helt system for affald! Hver dag kører skralde-biler ud og henter vores skrald! siger Professor Skrald.

ProfessorSkraldFarvelStovBack.jpg
Glas
Genbrugs-fabrik og glas-vask
Plast
Genbrugs-fabrik for hård plast
Metal
Genbrugs-fabrik for metal
Pap
Genbrugs-fabrik for pap
Papir
Genbrugs-fabrik for papir
Mad
Bio-anlæg for mad-affald
Rest-affald
For-brænd-ing for rest-affald
Pant-flaske
Genbrugs-fabrik og glas-vask

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

NO LICENSE

Materiale til dig, som lærer eller forældre:

Samtaleidéer:

  • Hvad må der komme i spandene?
  • Hvilken fabrik bliver affaldet kørt til? Følg stregerne.

Aktiviteter:

  • Udflugt til forbrændingen eller genbrugsfabrikker.

Opgaveark:

  • 16: Hvilken spand skal affaldet i?